Aqua Vitae
(Az Élet vize, 1940)


 Az 1940-es nemzetközi amatőrfilm verseny első helyezettje volt ez a fantasztikus/horrorisztikus témát bemutató bábfilm.

  Történt vala az Úrnak 1800.esztendejében... A tudós a templomkert temetőjében sétálgat a sírhantok között, megáll, s hosszasan meditál. Dolgozószobájába visszatérve folytatja töprengéseit az élet és a halál nagy kérdéseiről... Gondolkodik, jegyzeteket vesz elő, és eközben leveri az egyik könyvet az asztalról. Később észreveszi, hogy a szétesett régi könyv leszakadt támlája mögött egy papiros rejtőzik. Kihúzza, elolvassa, és meglepetés éri: megvan a kulcs az élet vizének előállítására!!!

  A levél útmutatásait követve a régi templom pincéjének oldalfalába befalazva megtalálja az Aqua Vitae előállítását tartalmazó könyvet. Visszatér a laboratóriumába, és azonnal a titokzatos folyadék előállításába fog. Hirtelen feltűnik előtte csuklyás köpenyébe burkolózva a Halál, és figyelmeztetőleg int a kezével. Hiába, a tudós elkészíti az Élet vizét.

Azonnal ki szeretné próbálni, ezért a ravatalozóba siet. Az ott talált
friss hullával megitatja a vizet, és - csodák csodája - a halott feltámad! Kilép a koporsójából, és ekkor hirtelen a tudós és a feltámasztott ember közé betoppan a Halál s kezével intőleg a tudósra mutat. A tudós menekülni próbál, de a feltámasztott utoléri, és a Halál parancsának engedelmeskedve elpusztítja aTeremtő munkájában kontárkodót. Majd a Halál újabb intésére a feltámasztottból is elszáll a lélek...

A laboratórium asztalán ott fekszik az Élet vizének könyve A csuklyás újból megjelenik, s egy kézmozdulatára a könyv hirtelen lángra lobban és elég....A Film für Alle (a német amatőrfilmesek folyóirata) így ír a filmről:
  "A bábok arckifejezésének rendkívül kifejező volta, a mozgások természetessége és a díszletek nagyszerűsége, különösen az alkimista laboratórium csalódásig hű, tökéletes kivitele nagy feltűnést keltett.... ...és a legjobb trükkfilm, amit amatőr eddig ezen a területen készített."

 A filmet Vásárhelyi István egymaga forgatta le. A kb. 14 perces alkotás 72 órán keresztül készült. Az elkészült filmet at amatőrfilmes szövetség főtitkára - Scsigulinszky Károly - is megnézte, és azt javasolta, hogy jobban érvényesülne színesben. A rendező egy hét alatt újból leforgatta a szövetségtől kapott filmre - immár színesben - az Élet vizét, és a leforgatott anyag teljes egészében felhasználható volt. (Semmit sem kellett kivágni belőle!)   

élet vize 1940  aqua vitae 1940
Rendező:
Vásárhelyi István
Operatőr: Vásárhelyi István
Díszletek: Németh Sándor
Bábuk: Bérczi Tibor
Hossz: 7x15 méteres tekercs (kb. 14 perc)
Kópia: Amatőr Mozgófényképezők Egyesülete, 1940. (színes nyersanyagra)

A Galaktika 1988/8 (95.) száma nyomán