10 szál gyufa (1939)Zerkovitz Oszkár borkereskedő ötlete nyomán készült el a 10 szál gyufa.

  Egy fiatal medikus társaság sörözik, heccelődik, ugratják egymást. Szóba kerül a hullaház, a kísértetek, a szellemek. Egyikük nagyképően kijelenti: őt nem lehet megijeszteni, ő nem fél ezektől a kitalált dolgoktól... A többiek fogadást ajánlanak: töltsön el 10 szál szál gyufával egy éjszakát a halottak között, a boncterembe zárva. A szót tett követi, s a feladat teljesítésére még aznap éjszaka sor kerül. Estefelé, amikor már senki sincs a kórházban, a medikusok beszöknek a boncterembe. Társuk megkapja a gyufákat, rázárják az ajtót, áramtalanítják a helységet és távoznak.

  A nagyképű medikus letelepszik az asztal mellé, és elszenderedik. Telik-múlik az idő, és álmából halk neszre riad fel. gyufát gyújt, körülnéz, ám semmit sem tapasztal Egy kis idő múlva újból hallja a hangot, de megint nem talál semmit. Egyre idegesebb lesz, s lázasan kutatni kezdi a hang forrását. A nesz pedig csak nem akar szűnni - a gyufaszálak pedig egyre csak fogynak! A félelem aztán őrületbe kezd átcsapni.

  A bonceszközök között levő kést magához veszi, majd újabb nesz hallatszik!!! A kilencedik szál gyufánál észreveszi, hogy mintha az egyik hulla megmozdult volna.... Végső rémületében odaszalad, és belevágja a kést a halottba. Majd izgatottan gyújtja meg az utolsó gyufaszálat, és ekkor a lepedőn egy nagy vérfoltat vesz észre. Lehúzza a halottról a lepedőt, megnézni, ki is volt az... Rémült kiáltás harsan, majd... ...a reggel érkező medikusok a boncterembe lépve ott találják félőrült, összekuporodott társukat, s az egyik asztalon a fogadást ajánló barátját - késsel a szívében.

  A forgatókönyvet Dudás László írta, a díszleteket is ő készítette. A kb. 20 perces filmet az amatőrfilmes szövetség vetítőtermében forgatták.
Itt építették fel a boncterem és a hullaház kulisszáit is. A szükséges kellékeket az ismerősök és a barátok szedték össze.


  A film néhány szűk szakmai bemutatót követően a produkciót finanszírozó Zerkovitz Oszkárhoz került, akivel együtt a II.világháború alatt nyoma veszett...

   


Rendezte: a stáb
Forgatókönyv: Dudás László
Díszletek: Dudás László
Operatőr: Pásztor István
Orvosi eszközök: Hartlauer István
Főszereplő: Scsigulinszky Károly (az amatőrfilmes szövetség főtitkára)
Hossz: kb.20 perc
Kópia: Zerkovitz Oszkár, 1939.

A Galaktika 1988/8 (95.)
száma nyomán